Kategori: Service Mesh

Istio Kurulumu ve istioctl'e Giriş

Istio Kurulumu ve istioctl’e Giriş

Linux ve Mac için ( bu yazıda Ubuntu denenmiştir ) “latest” sürümü otomatik indirip, kurmak için: $ curl -L https://istio.io/downloadIstio | sh – $ cd istio-1.6.3/ ls çekip içine baktığımızda “samples” adı üzerinden sample applerin oldugu bolümü görüyorsunuzdur. Kurulum sonrası deneme yapabilmek için koymuşlar. Ama bizi asıl ilgilendiren bin klasörü. $ export PATH=$PWD/bin:$PATH Ben genelde […]

Istio Ingress Gateway nedir?

Istio Ingress Gateway nedir?

Istio gateway service mesh yapısını gateway ile ingress(dıştan gelen) trafikler için de kullanabilmezi sağlıyor. Nasıl? apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3 kind: Gateway metadata: name: bookinfo-gateway spec: selector: istio: ingressgateway # use istio default controller servers: – port: number: 80 name: http protocol: HTTP hosts: – “*” # deployment env için bu tıkır tıkır çalışır. * * Ama eğer […]