Istio Kurulumu ve istioctl'e Giriş

Istio Kurulumu ve istioctl’e Giriş

Linux ve Mac için ( bu yazıda Ubuntu denenmiştir ) "latest" sürümü otomatik indirip, kurmak için:

$ curl -L https://istio.io/downloadIstio | sh -
$ cd istio-1.6.3/

ls çekip içine baktığımızda "samples" adı üzerinden sample applerin oldugu bolümü görüyorsunuzdur. Kurulum sonrası deneme yapabilmek için koymuşlar. Ama bizi asıl ilgilendiren bin klasörü.

$ export PATH=$PWD/bin:$PATH

Ben genelde /opt altına koyuyorum bu tarz bin dosyalarını.

$ which istioctl
/opt/istio-1.6.3/bin/istioctl

O zaman dans!

$ istioctl install
This will install the default Istio profile into the cluster. Proceed? (y/N) y

Bir dakka bu profile de neyin nesi oluyor? ( istio profilleri için -> TODO )

$ kubectl get pod -n istio-system
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
istiod-76c8cd4cf-wjqj2 1/1 Running 0 93s

Sanki pod sayısı da eksik gibi... ( kiali,prometous vb kurulumları için TODO )

Kubernetes ile geçmişi olanlar bilir, ki bunları okuyorsanız vardır, labeller kubernetesin en önemli yapı taşlarından birisidir.

Isito da bundan geri kalmamış ve labellar üzerinden namespace keşfi ve yönetimi yapıyor. Başka bir ifade ile istio kurduk ama bütün cluster'ı bütün ns'leri onunla çalıştırmak zorunda değiliz.

Peki çalışmasını istediklerimiz için ->

$ kubectl label namespace default istio-injection=enabled
namespace/default labeled

Kurduk, etiketledik hadi bir de sample'dan bir uygulama yükleyelim;

$ kubectl apply -f samples/bookinfo/platform/kube/bookinfo.yaml

$ kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
details-v1-6c9f8bcbcb-bm6zl 2/2 Running 0 5m55s
productpage-v1-7df7cb7f86-zq5bm 2/2 Running 0 5m55s
ratings-v1-65cff55fb8-g4hxj 2/2 Running 0 5m55s
reviews-v1-7bccdbbf96-bc7wh 2/2 Running 0 5m56s
reviews-v2-7c9685df46-27xbp 2/2 Running 0 5m56s
reviews-v3-58fc46b64-gzp6n 2/2 Running 0 5m56s

Istio, data plane dediğimiz, proxyleri, container olarak podlara yerleştirerek ilk adımımızı atmış olduk. Service meshimiz en 101 haliyle hazır.

Data Plane- Control Plane nedir? -> TODO-link

Yorum Yapın